Støtteordninger hos Skjergard Handball

Skjergard Handballhar et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foreldrenes økonomi.
Derfor har vi støtteordninger ved f.eks kontingent og cuper.

Det er ønskelig at foreldrekontakter informerer om dette på lagene sine.

De som vil søke støtte skal få være anonym, det skal ikke gå gjennom foreldrekontaktene.

De sender selv mail til: handball@skjergard.no

Alle som sitter i håndballstyret har taushetsplikt.

Levert av IdrettenOnline