IL SKJERGARD BLIR ET RENT IDRETTSLAG!

IL Skjergard ble 5.juli 2017 registrert som et Rent Idrettslag! ”Rent Idrettslag” er et program IL Skjergard deltar i for på en positiv måte vise sin nulltoleranse til doping ovenfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.

IL Skjergard har nå utformet en antidopingpolicy og har klare kjøreregler i forhold til doping.

Blant utøverne skal det gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping. Slik ønsker vi å skape gode holdninger.

Vi er klar over at IL Skjergard spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Mange ungdommer tilbringer mye av fritiden sin på våre aktiviteter. Vi ønsker å vise at vi har et godt og dopingfritt miljø, hvor foreldre trygt kan sende barna sine.

Vi har nulltoleranse til doping i vårt idrettslag.

”Rent idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Norges idrettsforbund.

Informasjon om programmet finnes på www.rentidrettslag.no


REN UTØVER I IL SKJERGARD

I 2008 lanserte Antidoping Norge Ren Utøver, et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat.

E-læringsprogrammet Ren Utøver gir deg en grunnleggende antidopingopplæring på en morsom og moderne måte. Gjennom sju korte moduler som tar for seg ulike temaer vil du bli møtt med verdibaserte videoer, oppgaver og fakta som vil sikre at du er innom det viktigste innen antidoping.

Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.

Vi anbefaler alle spillere og ledere over 13 år å ta e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!

Du får et diplom på epost når du er ferdig, dette sender du til oss ved å laste opp filen til høyre her, så legger vi ut diplomet ditt på Ren Utøver-siden vår med alle som har gjennomført Ren Utøver-programmet.


Last opp diplom


1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

2) Kunnskap


Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
Lenke til antidoping Norge, blir lagt inn på vår hjemmeside innen 0109 2017.

Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

Ledere,Trenere og utøvere over 13 år oppfordres til å gjennomføre rein utøver

3) Regelverk


I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.


4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.

Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.


5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.


Vi må lage en beredskapsplan innen 2017.
'
Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål


Levert av IdrettenOnline