FORELDREKONTAKT


Fra organisasjonsplan

Foreldrekontakten skal være kontaktpunkt mellom trenarar/leiar og foreldregruppa i det enkelte lag.

Foreldrekontaktane er også ansvarleg for nokon oppgåver samt at ein ynskjer at alle foreldra koordinert gjennom foreldrekontaktane bidreg for å skapa ei god sosial ramme rundt det enkelte lag.

Foreldrekontakten skal:

  • Representant og kontaktpunkt inn mot lagsleiar og trenarar for foreldra i laget
  • Bidra og være pådrivar for å skapa gode sosiale rammer rundt laget under trening og kamp
  • Etablere kioskliste som viser kven som har ansvar for å drifte denne ved den enkelte av lagets heimekampar.
  • Være med å arrangere den årlege avslutningsfesten som representant for laget
  • Dersom det oppstår situasjonar i det enkelte lag som er vanskelege å handtere mot trenarar og lagleiar skal foreldrekontakten(e) ta kontakt med sportsleg leiar eller styrets leiar avhengig av problemet.
  • Evt andre oppgaver som laget internt blir einige om at foreldrekontakten skal utføre

Powered by: Bloc