TRENARAR


Fra organisasjonsplan

Alle lag i IL Skjergard skal ha ein eigen trenar. Det kan være fleire trenarar for eitt lag, men det skal være klart for idrettslag, foreldre og spelarar kven som har hovudansvaret.

Trenaren skal:

 • Ha hovudansvar for laget.
 • Setja seg godt inn i retningslinjer i sportsplanen og retta seg etter denne
 • Trenaren skal leggja til rette for og bidra til samarbeid mellom lag på same alderstrinn og med lag over og nedanfor angåande hospitering og treningssamarbeid
 • Stille godt førebudd til trening og kamp og gjennomføre desse retningslinjene i sportsplanen
 • Syte for at treningar blir gjennomført på ein variert og god måte
 • Gjennomføre kampar etter ”fair play” prinsippet, slik at ein representerer IL Skjergard på ein god måte
 • Delta på trenarforum og samlingar i regi av klubb og krets
 • Delta på trenar- og aktivitetsleiarkurs alt etter kva nivå laget er på, arrangert av klubb, fotballkrets
 • (HFK) eller fotballforbund (NFF).
 • Ta ansvar for at det vert skapt gode og positive haldningar til medspelarar, motspelarar, dommarar, trenerar og lagleiarar
 • Sørgje for at alle IL Skjergard sine spelarar og trenarar alltid takkar dommar, motstandarlaget sine spelarar, trenar og lagleiar etter kampen.
 • Samarbeide med andre trenarar når det gjeld spelarutvikling (hospitering)
 • Bidra til positiv stemning i laget

Generelle tips

For at treningen skal gjennomføres på en best mulig måte, har vi satt opp 11 tips/holdepunkter for gjennomføringen av treningen/øvelsene:

1. Èn ball per spiller.
2. Unngå øvelser med mye venting.
3. Unngå for lange pauser mellom øvelsene.
4. Lag tydelige oppmerkinger med markører/streker.
5. Vis og forklar øvelsene. Gi klare retningslinjer for gjennomføringen av øvelsen. Pass likevel på at du ikke gir for mye informasjon på én gang. Fokuser på de viktigste momentene innledningsvis og bygg på etter vært.
6. Gi ros for god utførelse.
7. Gi oppmuntring og veiledning til de som ikke får det helt til.
8. Differensiering. Tilpass øvelsene til den enkelte spiller ved å gjøre den enklere eller vanskeligere.
9. Vær fleksibel i forhold til hvor lenge dere holder på med den enkelte øvelse. Se an hvordan øvelsen fungerer og hvor engasjert spillerne er til en hver tid.
10. Relater øvelsen til en spillsituasjon og gi spillerne en forståelse av hvorfor man gjør øvelsen.
11. Juster øvelsen hvis den ikke fungerer og/eller det blir for mye venting. Noen eksempler:

a) I spill: Spillerne dribler for mye. Det er lite bevegelse og pasningsspill. Justering: Legg inn en begrensning på antall tillatte berøringer.
b) I spill: det blir trangt og vanskelig å få til noe spill. Justering: Øk banestørrelsen eller reduser antall spillere (lag en ny bane).
c) I spill: Mange spillere blir lite involvert i spillet. Justering: Reduser antall spillere (lag en ny bane).
d) Avslutningsøvelse: 10 spillere etter hverandre i en rekke. 1 og 1 skal føre og avslutte på mål. Justering: Del gruppen i to og bruk to mål. Da blir det dobbelt så mange avslutninger per spiller på samme tid.
e) Dribleøvelse: 10 spillere etter hverandre skal drible gjennom en kjegleløype. Justering: Lag to eller flere løyper slik at ventetiden reduseres.


Verktøy

S2S - Treningsøkta

Sportsplan

Trenervett

NFFs skoleringsplan - rød tråd

IL Skjergard bruker Spond til å kalle inn til treninger, kamper og andre aktiviteter. Les mer om Spond her.
Vi har følgende sider på facebook som du bør bli medlem av:
- IL Skjergard for trenere og lagledere. Lukket gruppe for klubbens ledere.
- IL Skjergard. Lukket gruppe for klubbens medlemmer.
- IL Skjergard. Klubbens egen informasjonsside på facebook


Levert av IdrettenOnline