OM POLITIATTEST

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post.

Før du kan søke om politiattest må du få en bekreftelse fra idrettslaget ved daglig leder på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for ddaglig leder. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.
Innhenting av politiattest er gratis.


STEG FOR STEG

1. Du må ha en bekreftelse på formålet med politiattesten. Dette får du av daglig leder.
2. Scann eller ta bilde av bekreftelsen. Den skal legges ved søknaden.
3. Gå inn på attest.politi.no og fyll ut skjemaet.
4. Politiattesten blir sendt til deg når den er ferdigbehandlet.
5. Når du har mottatt politiattesten skal denne fremvises for leiar eller nestleiar


Levert av IdrettenOnline