Organisasjonsplan


Fra organisasjonsplan

Innleiing

Denne organisasjonsplanen syner kva verv, funksjoner og grupper som finnes i IL Skjergard og er første gang utarbeidet til årsmøtet 2013. Planen reflekterer ønsket situasjon og ikkje nødvendigvis realiteten. Same person kan inneha fleire funksjoner. Dersom det ikkje finnes nok frivillige til å dekke alle funksjoner eller grupper kan IL Skjergard måtte prioritere kva som er dei viktigaste funksjonane og fylle desse fyrst.

Målsetjing med organisasjonsplanen

Organisasjonsplanen skal syna for alle trenarar, leiarar, medlemmar, sponsorar, samarbeispartnarar, motstandarar, fotballkrets (HFK) og fotballforbund (NFF) kva funksjonar IL Skjergard ønskjer og fylla. Målet er at funksjonar og verv skal spreiast på flest mulig slik at belastninga for kvar person skal være lågast mulig. Saman med utdanning og kompetanseheving ønskjer IL Skjergard på denne måten og behalda personar i verv og funksjonar over lang tid for å bygge kompetanse og kontinuitet. 3 Organisasjonskart


Her ligger organisasjonsplanen, revidert 20.01.2017, i pdf-utgave.

revidert orgplan 2017..pdf


Roller

Levert av IdrettenOnline