STYRET


IL Skjergard sitt styre for sesongen 2017 er:


Leder Nils-Terje Villanger leder@skjergard.no
Nestleder Rigmor Fjeldstad rigmor50@yahoo.com
Spotsligleder Bjarte Vik sport@skjergard.no
Kasserer Anne Haugland Kasserer@skjergard.no
Styremedlem Caoline Rossnes caroline@skjergard.no
Styremedlem Yngve Sæle yngvesele@gmail.com
Varamedlem Inge Andre Mikkelsen inge.andre.mikkelsen@aibel.com
Dagligleder Mons-Tore Nakken dagligleder@skjergard.no (ikke medlem i styre )

Powered by: Bloc